אז איך עובדת עסקת FLIP?

נכסים באזורי ביקוש גבוה בערים גדולות בארה"ב, מוצעים לעיתים למכירה בהוראת צווי בתי משפט במחירים של 30%-40% מתחת למחיר השוק, במסגרת "חלון זמן" קצר. הנכסים הללו אינם מופיעים במאגרים של מתווכים והם נמכרים במכרזים מהירים באתרי האינטרנט של בתי המשפט למשתמשים מורשים בלבד. 

 

  בדיוק בנקודת הזמן הזאת,

מומחי עסקאות FLIP מורשים נכנסים לתמונה: הם יודעים לזהות במהירות את הנכסים האטרקטיביים ביותר, להתמודד בהצלחה במכרזים, לבצע את הרכישה עבור לקוחותיהם בתוך חלון הזמן הנתון.

לאחר השלמת ההליך הפורמלי של הרכישה, הנכס עובר שיפוץ או חידוש בהתאם לנדרש במטרה להשביח את ערכו.

אז, אם אתם מוכנים לעשות
FLIP במחשבה…בואו נדבר
072-3301405

לאחר הרכישה והשיפוץ של כל נכס תוכל לבחור בין שתי חלופות:

 

להציע את הנכס למכירה במחירי השוק – וההון שצמח יהיה פנוי לעבור לעסקה הבאה. הניסיון מלמד שניתן לבצע 2-3 עסקאות כאלה בשנה.

 

להשאיר את הנכס בבעלותכם לאורך זמן ולייעד אותו להשכרה בתשואה שנתית של כ-12%. במקרה זה שותפתנו האמריקנית תשמח לטפל עבורך בהשכרת הנכס, בתחזוקתו ובהעברה שוטפת ומסודרת של דמי השכירות אליכם.

 
  אז איך עובדת עסקת FLIP?

נכסים באזורי ביקוש גבוה בערים גדולות בארה"ב, מוצעים לעיתים למכירה בהוראת צווי בתי משפט במחירים של 30%-40% מתחת למחיר השוק, במסגרת "חלון זמן" קצר. הנכסים הללו אינם מופיעים במאגרים של מתווכים והם נמכרים במכרזים מהירים באתרי האינטרנט של בתי המשפט למשתמשים מורשים בלבד. 

 

  בדיוק בנקודת הזמן הזאת,

מומחי עסקאות FLIP מורשים נכנסים לתמונה: הם יודעים לזהות במהירות את הנכסים האטרקטיביים ביותר, להתמודד בהצלחה במכרזים, לבצע את הרכישה עבור לקוחותיהם בתוך חלון הזמן הנתון.

לאחר השלמת ההליך הפורמלי של הרכישה, הנכס עובר שיפוץ או חידוש בהתאם לנדרש במטרה להשביח את ערכו.

לאחר הרכישה והשיפוץ של כל נכס תוכל לבחור בין שתי חלופות:

 

להציע את הנכס למכירה במחירי השוק – וההון שצמח יהיה פנוי לעבור לעסקה הבאה. הניסיון מלמד שניתן לבצע 2-3 עסקאות כאלה בשנה.

 

להשאיר את הנכס בבעלותכם לאורך זמן ולייעד אותו להשכרה בתשואה שנתית של כ-12%. במקרה זה שותפתנו האמריקנית תשמח לטפל עבורך בהשכרת הנכס, בתחזוקתו ובהעברה שוטפת ומסודרת של דמי השכירות אליכם.

אז, אם אתם מוכנים לעשות
FLIP במחשבה…בואו נדבר
072-3301405